راهنمای استـفاده از کد تخفیف

کد تخفیف    ۱۰   تا   ۵۰   هزار تومانی

با خرید کمتر از ۱۰۰هزار تومان

۱۰هزار تومان تخفیف بگیرید   محصولات مورد نظر خود را به سبد خریداضافه کنید

 کد تخفیف top۱۰  را در داخل مستطیل کد تخفیف در پایین صفحه وارد کنید   حالا روی پیکان روبروی کد تخفیف کلیک کنید    تخفیف اعمال شد

 

 

 

با خرید ۱۰۰ تا ۱۹۹ هزار تومان

۲۰هزار تومان تخفیف بگیرید   محصولات مورد نظر خود را به سبد خریداضافه کنید

 کد تخفیف top۲۰  را در داخل مستطیل کد تخفیف در پایین صفحه وارد کنید    حالا روی پیکان روبروی کد تخفیف کلیک کنید   تخفیف اعمال شد

 

 

 

کد تخفیف

کد تخفیف

 

با خرید ۲۰۰ تا ۲۹۹ هزار تومان 

 ۳۰هزار تومان تخفیف بگیرید    محصولات مورد نظر خود را به سبد خریداضافه کنید

 کد تخفیف top۳۰  را در داخل مستطیل کد تخفیف در پایین صفحه وارد کنید   حالا روی پیکان روبروی کد تخفیف کلیک کنید   تخفیف اعمال شد

 

 

 

با خرید ۳۰۰ هزار تومان یا بیشتر 

۵۰ هزار تومان تخفیف بگیرید   محصولات مورد نظر خود را به سبد خریداضافه کنید

 کد تخفیف top۵۰  را در داخل مستطیل کد تخفیف در پایین صفحه وارد کنید   حالا روی پیکان روبروی کد تخفیف کلیک کنید   تخفیف اعمال شد

 

_____________________________________

 حالا می توانید به صفحه پرداخت بروید و بعد از تکمیل اطلاعات و پرداخت،  سفارش خود را نهایی کنید

 

برای خرید اینجا کلیک کنید

خرید بیشتر = تخفیف بیشتر